Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Teorija interfejsa

Oleg Jeknić se u svojoj knjizi Teorija interfejsa bavi redefinisanjem pojma interfejs, njegovom upotrebom i artikulacijom, radi boljeg razumevanja promena koje su donele savremene komunikacione tehnologije.

2 Oct

Datum

Četvrtak, 2. oktobar

Predavač

Oleg Jeknić

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

Različite ideje o prirodi intefejsa i zaključci do kojih se dolazi mogu poslužiti kao inspiracija za sagledavanje celokupne problematike medija na nov način.

Teorija interfejsa je prva knjiga u zemlji i regionu koja pažnju spovećuje novoj naučnoj temi unutar komunikologije i teorija medija. Jeknićeva knjiga razmatra pitanja: Šta je interfejs? Koja je njegova funkcija u komunikaciji? Šta je medij? Kakva je razlika između medija i interfejsa, i u kakvom odnosu oni stoje? Jeknić predlaže teorijski koncept interfejsa :

Interfejs je izvor informacija po formi prilagođenih našem saznajnom aparatu, a medij je prenosnik tih informacija od interfejsa do subjekta ma kako on bio shvaćen – kao materijalno ili duhovno, prostorno ili »nadprostorno« središte našeg sistema saznanja. Na objektivnom, fizičkom planu, smatramo da je medij svetlost, odnosno svako koordinisano elektromagnetsko zračenje, a interfejs površina koja tom zračenju predaje sadržaj u obliku koji je prilagođen senzornom sistemu subjekta.

Recenzent knjige, prof. dr Miodrag Šuvaković istakao je da je „teorijska inovacija ovog interdisciplinarnog naučnog dela sadržana u tezi i argumentaciji da pojam interfejs preuzima čitav niz značenja i funkcija koje su pripadale tradicionalnom pojmu medija.

Jeknić je izveo izuzetno složeno istraživanje koje ga je vodilo ka novoj i originalnoj naučnoj i poetičkoj teoriji o tehničko-filozofskim i teorijsko-estetičkim tumačenjima smisla, uloge i funkcija medija i interfejsa u savremenoj umetnosti i kulturi.”

Predavač

Oleg Jeknić

Reditelj

Filmski i televizijski reditelj. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a zvanje doktora nauka stekao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Tokom devedesetih, režirao je više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentaraca kao i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi Uske staze i Igra piona. U teorijskim radovima se bavi zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija. Predaje na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i gostujući je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, gde drži kurs Teorija interfejsa.