Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Youth Media Hub: prvi omladinski online kamp pod sloganom “Uči, sarađuj, kreiraj!”

Nova Iskra u partnerstvu sa organizacijom Intera iz Mostara tokom poslednjeg vikenda u septembru organizuje prvi omladinski onlajn kamp u okviru projekta Youth Media Hub, kao deo međunarodnog regionalnog programa Dijalog za budućnost.

26 Sep

Datum

Subota, 26. septembar

Predavač

/

Vreme

/

Jezik programa

Srpski

Lokacija

ONLINE

Ulaz

Zatvoren događaj

O radionici

Omladinski kampovi predstavljaju drugi modul ovog projekta, koji je započeo tokom jula meseca kroz onlajn obuke iz medijske i digitalne pismenosti za mlade uzrasta od 16 do 22 godine.

Sada će određeni broj učesnika koji su završili obuku imati priliku da sarađuje sa svojim vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i stiče konkretne veštine iz domena savremene medijske produkcije (kreativno pisanje, istraživački rad, tehničke veštine…), i na kraju, kao deo međunaraodnih timova, učestvovati u produkciji sopstvenih digitalnih medijskih formata.

Projekat posvećen podizanju nivoa medijske i digitalne pismenosti kod mladih u Bosni i Hercegovini i Srbiji započeo je letos nizom obuka na kojima su učesnici i učesnice učili o digitalnoj sigurnosti, lažnim vestima, algoritmima, zagovaranju i istraživačkom novinarstvu. Svi oni svoje medijsko i digitalno putovanje imaju priliku da nastave kroz dva format onlajn omladinskih kampova.

U prvom onlajn kampu, koji će se održati u subotu, 26. septembra i nedelju, 27. septembra, svi učesnici će imati priliku da uče o odnosu komunikacije, medija i poruke, storytelling-u, odabiru i prepoznavanju relevantnih tema u široj zajednici, ali i kreiranju onlajn sadržaja. Dvodnevno druženje biće rezervisano za upoznavanje vršnjaka i vršnjakinja iz obe zemlje, a formiranje grupa će doprineti njihovoj saradnji i zajedničkom radu na formulaciji ideja. Formirani timovi će već u narednom periodu, a naročito tokom drugog kampa, koji će se održati u prvoj polovini oktobra, zajednički raditi na obrađivanju definisanih tema i uočenih izazova. Tokom dva dana dodatno će učiti o timskoj kulturi, prezentacionim veštinama, PR-u i drugim temama koje će im pomoći u sledećem koraku – kreiranju vlastitih medijskih sadržaja. 

Pod budnim okom projektnih koordinatora i iskusnih mentora, mladi će tokom jeseni nastaviti da rade na svojim sadržajima. Audio i vizualni materijali, podkasti i blogovi, samo su neki od sadržaja koje će timovi, prema sopstvenim interesovanjima, kreirati, a koji će njihovim vršnjacima i vršnjakinjama preneti jasnu poruku o tematici kojom se bave. Stečene veštine iskoristiće za produkciju kvalitetnog medijskog sadržaja koji će biti promovisan kroz društvene mreže projektnih partnera prenoseći tako široj javnosti glas mladih, ali i multiplicirajući uticaj projekta. 

Usled trenutne situacije, omladinski kamp će se u potpunosti održati onlajn.

Youth Media Hub je partnerski projekat kreativnog haba Nova Iskra iz Beograda i organizacije INTERA Tehnološkog Parka iz Mostara.

Projekat se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih” koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).