Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Urbana zajednička dobra: U potrazi za alternativama

Predavanje je predstavilo niz praksi koje uključuju kolektivne napore, alternative i borbe u procesima urbanizacije u poslednjih nekoliko decenija.

27 Feb

Datum

Sreda, 27. februar

Predavač

/

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O predavanju

Sloboda da gradimo sebe, međusobne odnose, vrednosti u koje verujemo, prostore i grad kakav želimo zavisiće onda od naših napora da to i uradimo.

Kroz detaljni pregled specifičnih primera urbanih zajedničkih dobara – od društveno-kulturnih centara, urbanih bašti, solidarnih bolnica, do stanovanja – cilj je da se ukaže na ključno pitanje potrage za alternativama koje će nam omogućiti da sagledamo diskrepancu između realnih potreba ljudi i dominantnih pravaca razvoja grada, kao i načine na koje ovo naše kolektino pravo da rekonstruišemo sebe kroz preosmišljavanje grada i iskoristimo.

Urbani sociolog Robert Park, napisao je 1967. godine, da je grad čovekov „najdosledniji i najuspešniji pokušaj da rekonstruiše svet u kojem živi prema svojim potrebama“.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!