Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Uvod u menadžment digitalnih proizvoda

četvrtak, 8. marta sa početkom u 18 h u sklopu Dizajn menadžment kursa, u Novoj Iskri će biti održano uvodno predavanje Uvod u menadžment digitalnih proizvoda Jovane Tokić.

8 Mar

Datum

Četvrtak, 8. mart

Predavač

Jovana Tokić

Vreme

18:00h

Jezik programa

/

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

O predavanju

Kroz predavanje Uvod u menadžment digitalnih proizvodaJovana Tokić će nam približiti menadžmenta digitalnih proizvoda i servisa. U našem regionu, potencijal dizajna kao izvora inovacija i neophodne dodatne vrednosti koju dizajn unosi u sve aspekte poslovanja tek treba da bude prepoznat, i nažalost i dalje ne postoji dovoljna sinergija između dizajnerskih i biznis zajednica.

Tradicionalno, oblast dizajn menadžmenta nalazila je primenu u menadžmentu dizajniranja proizvoda, ali je znatno evoluirala i danas uključuje različite aspekte jedne organizacije, na operativnom i strateškom nivou. Sa druge strane, sve veći deo proizvoda i servisa koje danas razvijamo nose digitalni prefiks, i namenjeni su online platformama.

Ova značajna promena, od fizičkih ka digitalnim proizvodima, sa sobom nosi sopstvene izazove i specifičnost rada, koja se pre svega odnosi na koordinaciju profesionalaca različitih profila i timova koji su iz njih sastavljeni.

Predavanje Uvod u menadžment digitalnih proizvoda će se održati u Novoj Iskri u četvrtak, 8. Marta u 18 h. Ulaz je slobodan!

Više informacija o kursu Menadžment digitalnih proizvoda i načinu prijavljivanja pogledajte na https://novaiskra.com/menadzment-digitalnih-proizvoda/.

Realizaciju predavanja podržala je Razvojna agencija Srbije (RAS).

Predavač

Jovana Tokic

Jovana Tokić

Produkt menadžer

Jovana Tokić je rođena 1983. godine u Beogradu.  Živi i radi u Amsterdamu, kao Product Manager / Product Owner / Design Manager u kompaniji Autheos.  Bavi se dizajniranjem i razvojem softverskih proizvoda i produkcionim procesima vezanim za razvoj digitalnih proizvoda i servisa.