Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

ZAJEDNIČKO.ORG

COMMONS | ZAJEDNIČKA DOBRA | ZAJEDNICA | DRUŠTVENA PARTICIPACIJA | AKTIVIZAM

Godina

2016-

Saradnici

Aleksandra Savanović

Istraživačica/Projektna menadžerka

Iva Cukic
Iva Cukic

Iva Čukić

Arhitekta

Aleksandar Matković

Istraživač

Partneri

Ministarstvo prostora

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad

Projekat podržali

Fondacija Heinrich Böll 

Fond za otvoreno društvo

Koordinator projekta

Aleksandra Savanović

Ideja

Zajedničko.org je mreža organizacija, inicijativa i pojedinaca koji se u svom radu bave izučavanjem, očuvanjem i unapređenjem društvenog dobra u pravnom, ekonomskom i organizacionom smislu kroz istraživanje, javno zagovaranje i razvoj javnih politika kao i različite obrazovne i informativne programe.

Zajedničko.org je nastao kao rezultat specijalno dizajniranog edukativnog programa Nove Iskre pod nazivom Studije zajedničkog. Ove studije se bave analizom postojećih praksi i istraživanjem mogućih koncepata i rešenja za unapređenje procesa rada, proizvodnje, ali i života u zajednici, naročito onih koji se vode idejom opšteg ili zajedničkog dobra, odnosno COMMONS. Cilj Studija je da polaznicima približe šta danas znači raditi i živeti u skladu sa postulatima koji se vezuju za ideju commons-a, te da kroz specijalno dizajniran, intezivan, participativan, kolaborativan i interdisciplinaran program osnaži pojedince i kolektive da u svom procesu mišljenja i delanja uključe svest o opštem/zajedničkom dobru.

 

Zašto?

Sve vidljivije “povlačenje” države iz funkcije očuvanja i upravljanja javnim/zajedničkim resursima, kao i pružanju usluga neophodnih za ljudsku reprodukciju (od obrazovanja do vodosnabdevanja), kao posledica neoliberalnih prilagođavanja, stvaraju mnogobrojne negativne posledice na razvoj grada, javnu infrastrukturu, dostupnost usluga i ekonomski položaj građana. Kao koristan koncept za regulaciju i upravljanje prirodnim dobrima pojavljuju se the commons to jest zajednička ili društvena dobra. Društvenim dobrom van pritiska i tržišta i neoliberalne države upravlja zajednica; zajednica od njega ima koristi zadovoljavajući svoje zajedničke potrebe; takav zajednički resurs neguje za svoje dobro kao i za dobrobit budućih generacija. U osvit ovih promena koncept zajedničkog dobra se javlja kao moguć pravac razmišljanja kako da se sa ovim transformacijama nosimo. Cilj projekta je da ponovno uvede i istraži mogućnosti za primenu ovog koncepta i načine da se vodeći se idejom zajedničkog suočimo sa problemima koji nas okružuju.

 

Kako?

Program Studija Zajedničkog je realizovan je kroz predstavljanje i analizu primera dobrih praksi u različitim kontekstima, ali i kroz teorijski okvir, gde su polaznicima približeni raznoliki vidovi organizacionih struktura koje daju uspešne rezultate, a čija iskustva mogu biti korisna i za druge lokalne kontekste kada je u pitanju upravljanje i korišćenje zajedničkih resursa. Istovremeno, Studije su se bavile i kolaborativnim praksama, kao i formama i modelima svojinskih odnosa koji se obrazuju oko ideje Commons-a.

 

Polaznici su imali priliku da čuju najrazličitija iskustva i pristupe ovoj temi, a neki od predavača/ica su bili i Tomislav Tomašević (Institut za političku ekologiju, Zagreb), Felipe Duarte (Berlin), Dea Vidović (Kulturanova, Zagreb), Karyotis Theodoros (workerscontrol.net, Solun), Tomislav Medak (MAMA, Zagreb), Panayotis Antoniadis i Ileana Apostol (nethood, Cirih) i drugi.

 

Aktivnosti mreže Zajedničko.org se ostvaruju kroz kreiranje online platforme www.zajedničko.org, organizaciju javnih razgovora, pokretanje radio emisije i slično.

Šta je sledeći korak?

Aktivnosti mreže će u ovoj i narednoj godini uključiti mnogobrojne javne događaje i program – predavanja, razgovore, podcaste, kao kampanje i istraživačke i zagovaračke projekte i inicijative.