Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ženski centar Užice

Nevladina organizacija

Društveno odgovorni kolektiv kreiran sa ciljem da se unapredi kvalitet života žena naročito onih koje dolaze iz socijalno ugroženih grupa. Kao jedan deo aktivnosti ovog udruženja, 20 žena je osposobljeno da se bave šivenjem i radom sa tekstilom kako bi mogle da budu konkurentne na tržištu rada.