Borba za vazduh

Specijalno kreiran program koji se bavi problemom zagađenja vazduha u Beogradu, Srbiji i regionu.