Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Borut Vild

Dizajner

Rođen je 1954. godine u Murskoj Soboti, u Sloveniji. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelnih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika. Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama.

Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije “Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. Sa Vesnom Pejović i Isidorom Nikolić vodi seminar dizajna u Istraživačkoj stanici Petnica. Predaje na departmanu Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.