Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Vesna Pejović 

Dizajnerka

Od 2004. godine je aktivno prisutna na internacionalnoj dizajn sceni, učestvujući kao izlagač na sajmovima nameštaja - skandinavskom,kelnskom, milanskom, stokholmskom i beogradskom - kao i brojnim design week-ovima: Berlin, Kopenhagen, Milano, Ljubljana, Skoplje, Beograd… Dobitnik je više nagrada za dizajn, među kojima i prestižnih iF Award za produkt dizajn, kao i za korporativni dizajn, i Good Design Award za produkt dizajn.

2004. godine postala je i Master of Arts na prestižnom Univerzitetu umetnosti i dizajna u Helisinkiju, nakon čega se vraća u Srbiju i osniva dizajn studio KAKO.KO. Studio je najpoznatiji po projektima iz sfere dizajna nameštaja, enterijera, produkt dizajna i grafike, a jednako uspešan u konceptualnim postavkama izložbi i kulturnih dešavanja. Aktivna je i na polju edukacije kroz studentske radionice i projekte, a od 2010. je docent predavač na Akademiji lepih umetnosti, Beograd, na predmetu Dizajn nameštaja, u okviru koga je inicijator zapaženih studentskih izložbi i radionica. Od 2012. godine je saradnik-predavač na seminaru "Dizajn" u okviru Istraživačke stanice Petnica.

Projekat na kom je trenutno najaktivnija je razvoj socijalnog preduzeća KOLEKTIV za/RAZNO iz Aranđelovaca, na kom su joj partneri Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Dečje Srce", i Royal College of Art iz Londona. KOLEKTIV za/RAZNO je socijalno preduzeće zasnovano na principima razvoja kreativnih industrija, sa ciljem rada na unapređenju i poboljšanju socijalne inkluzije i života osoba u stanju potrebe. Osnovni ciljevi su radno angažovanje roditelja/staratelja, prvenstveno majki dece sa invaliditetom, i paralelno formiranje dnevnog centra za boravak i brigu o deci sa invaliditetom. Dugoročni cilj je osnivanje sličnih sistema sa akcentom na integraciji kreativne industrije i socijalnog preduzetništva kao dobrog i održivog modela poslovanja, koji bi doprineli senzbilizacji društva na potrebe ugroženih lica.