Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dizajn seminar Petnica

U Novoj Iskri se održava Dizajn seminar Petnica u okviru programa istraživačke stanice Petnica. Seminar vode naši istaknuti dizajneri i pedagozi Borut Vild, Vesna Pejović i Isidora Nikolić, koji će zajednički održati prezetnaciju.

19 Mar

Datum

Četvrtak, 19. mart

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti su najvećim delom usmerene ka mladima – učenicima i studentima – i fokusirane na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblastima nauke i tehnologije. Programi u Petnici obuhvataju širok spektar disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. ISP svake godine organizuje veliki broj programa u formi kurseva, seminara, naučnih kampova i radionica, na kojima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Dizajn seminar se održava tokom letnjeg i zimskog semestra u Istraživačkoj stanici Petnica, a vode ga renominarni grafički dizajner Borut Vild zajedno sa industrijskom dizajnerkom Vesnom Pejović i grafičkom dizajnerkom Isidorom Nikolić. U okviru predavanja u Novoj Iskri, oni će predstaviti sve segmente i specifičnosti metodologije Dizajn seminara koji se uspešno realizuje od 2011. godine.

Cilj Dizajn seminara je da se polaznici, izabrani učenici iz srednjih škola iz cele Srbije, upoznaju sa svim aspektima rada u ovoj oblasti, kao i da im se ukaže na najbitnije metodologije na koje je potrebno obratiti pažnju u kreativnom radu i artikulisanju svojih zamisli.

Seminar je posvećen razumevanju celokupnog produkcionog procesa u različitim oblastima dizajna – od ideje do realizacije – uzimajući u obzir sve faktora koji utiču na formiranje proizvoda ili vizuelne poruke, odnosa potrošača/korisnika i druge aspekte.

Polaznici se tokom seminara upoznaju sa različitim aspektima dizajna kroz niz gostujućih predavanja, a tokom zimskog smestra ove godine predavanja su održali članovi Nova Iskra Creative Hub-a – arhitektonski studio Autori i arhitekta Irena Kilibarda. Programski menadžer Nove Iskre Relja Bobić takođe je održao predavanje kroz koje je predstavio rad prvog dizajn inkubatora u našem regionu.

Predavači

Borut Vild

Borut Vild

Dizajner

Rođen je 1954. godine u Murskoj Soboti, u Sloveniji. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelnih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika. Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama.

Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije “Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. Sa Vesnom Pejović i Isidorom Nikolić vodi seminar dizajna u Istraživačkoj stanici Petnica. Predaje na departmanu Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Vesna Pejović 

Dizajnerka

Od 2004. godine je aktivno prisutna na internacionalnoj dizajn sceni, učestvujući kao izlagač na sajmovima nameštaja - skandinavskom,kelnskom, milanskom, stokholmskom i beogradskom - kao i brojnim design week-ovima: Berlin, Kopenhagen, Milano, Ljubljana, Skoplje, Beograd… Dobitnik je više nagrada za dizajn, među kojima i prestižnih iF Award za produkt dizajn, kao i za korporativni dizajn, i Good Design Award za produkt dizajn.

2004. godine postala je i Master of Arts na prestižnom Univerzitetu umetnosti i dizajna u Helisinkiju, nakon čega se vraća u Srbiju i osniva dizajn studio KAKO.KO. Studio je najpoznatiji po projektima iz sfere dizajna nameštaja, enterijera, produkt dizajna i grafike, a jednako uspešan u konceptualnim postavkama izložbi i kulturnih dešavanja. Aktivna je i na polju edukacije kroz studentske radionice i projekte, a od 2010. je docent predavač na Akademiji lepih umetnosti, Beograd, na predmetu Dizajn nameštaja, u okviru koga je inicijator zapaženih studentskih izložbi i radionica. Od 2012. godine je saradnik-predavač na seminaru "Dizajn" u okviru Istraživačke stanice Petnica.

Projekat na kom je trenutno najaktivnija je razvoj socijalnog preduzeća KOLEKTIV za/RAZNO iz Aranđelovaca, na kom su joj partneri Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Dečje Srce", i Royal College of Art iz Londona. KOLEKTIV za/RAZNO je socijalno preduzeće zasnovano na principima razvoja kreativnih industrija, sa ciljem rada na unapređenju i poboljšanju socijalne inkluzije i života osoba u stanju potrebe. Osnovni ciljevi su radno angažovanje roditelja/staratelja, prvenstveno majki dece sa invaliditetom, i paralelno formiranje dnevnog centra za boravak i brigu o deci sa invaliditetom. Dugoročni cilj je osnivanje sličnih sistema sa akcentom na integraciji kreativne industrije i socijalnog preduzetništva kao dobrog i održivog modela poslovanja, koji bi doprineli senzbilizacji društva na potrebe ugroženih lica.