news

14 Mar 2016
Tokom protekle dve godine, pod okriljem Nove Iskre razvijan je dizajn brend FOLKK, kroz proces koji je uključio dizajnere iz čitavog regiona Balkana i pažljivo mapiranje proizvođača i socijalnih preduzeća širom Srbije.
25 Jan 2016
Evropska komisija je u decembru 2015. godine objavila rezultate tendera za projekte koji će biti podržani u naredne dve godine, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru poziva “Evropska mreža za kreativne habove i coworking prostore”
18 Dec 2015
Nova Iskra je pozvana da predstavi svoj organizacioni model i proces nastanka našeg hub-a u okviru konferencije Kreativni hubovi Skopje, održanoj u glanvom gradu Makedonije. Konferencija posvećena uspostavljanju kreativnih hubova i platformi održana je u zgradi Makedonske kinoteke 16. decembra.
25 Nov 2015
Objavljen je četvrti po redu konkurs za beneficirano korišćenje prostora u Novoj Iskri tokom 2016. godine. Konkurs koji je namenjen mladim profesionalcima, manjim timovima i preduzetnicima koji rade u poljima dizajna, arhitekture, IT-a, preduzetništva, zelene ekonomije i drugih srodnih oblasti otvoren je do 7. decembra

Pages