NEP: Paul Murray

23 Dec 2016

U okviru drugog ciklusa NELT Edukativnog programa realizovana je, sedma po redu radionica pod nazivom Improvizovani performans. Radionicu je vodio britanski glumac, reditelj i pedagog Paul Murray, a učesnici su imali priliku da na jedinstven način istraže snagu i potencijal savremenog performansa u direktnom i neposrednom kontaktu između glumca i posmatrača. Kroz niz praktičnih vežbi, radionica je pružila uvid u metodologiju rada u polju performansa i predstavila tehnike koje se mogu korisitit kada su u pitanju improvizacija i odnos sa pubilikom.

 

Paul Murray se već trideset godina profesionalno bavi performansom u okviru pozorišta, filma i televizije. Njegova glavna interesovanja su spontanost u domenu performansa, kao i granične oblasti performansa i teatra izvan institucionalnog pozorišnog sistema. Magistrirao je u oblasti teatra, a doktorirao filozofiju umetnosti. Gostujući je profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Univerzitetu u Vinčesteru kao i na Centralnoj školi za govor i dramu u Velikoj Britaniji. Njegovi tekstovi su objavljeni u brojnim časopisima i knjigama na temu teatra, drame i primenjenog performansa.

 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus NELT edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici odabrani putem otvorenog poziva kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte.

 

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs