Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Paul Murray

pozorisni producent

Već trideset godina se profesionalno bavi performansom u okviru pozorišta, filma i televizije. Njegova glavna interesovanja su spontanost u domenu performansa, kao i granične oblasti performansa i teatra izvan institucionalnog pozorišnog sistema. Magistrirao je u oblasti teatra, a doktorirao filozofiju umetnosti. Gostujući je profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Univerzitetu u Vinčesteru kao i na Centralnoj školi za govor i dramu u Velikoj Britaniji. Njegovi tekstovi su objavljeni u brojnim časopisima i knjigama na temu teatra, drame i primenjenog performansa.