Pametan rast

09 Oct 2014

Predavanje i obuka iz domena Pametan rast (smart growth) namenjena je postojećim i brzo-rastućim preduzećima, onima koja se suočavaju sa izazovima održivosti i rasta. Cilj je da se podstakne proces promišljanja pre investiranja u rast, kao i da se na različite načine sagleda kako rast može da se ostvari. Ova obuka ostavlja prostor za diskusiju i razmenu iskustva između učesnika, pre svega o najčešćim izazovima rasta sa kojima se suočavaju postojeća preduzeća. Takodje, otvara se prostor za razgovor o tome na koji način razmišljate o rastu svog preduzeća.

 

Polaznici/ce će biti podstaknuti da razmišljaju o rastu biznisa i to prodiskutuju sa ostalim učesnicima/cama, pre svega o temama kao što su “mitovi” rasta (pristupi rastu i planiranju razvoja) ili rizici pogrešno usmerenog rasta koji može da bude “poguban” za biznis ukoliko se njime dobro ne upravlja. Sa druge strane, saznaće o “alatima” koji pomažu u ocenama preduslova/uslova rasta i upoznati se sa potrebom i načinima za upravljanje rizicima koje rast sa sobom nosi, kroz brojne primere na koji se način preduzeća nose sa rastom biznisa.

 

Aleksandra Vladisavljević je vlasnica preduzeća Bizz, koje se bavi razvojem poslovanja i preduzetništva. Bizz pomaže svojim klijentima kroz obuke i poslovno savetovanje u različitim oblastima poslovnog razvoja. Posebne teme u kojima Bizz pruža podršku su "pametan rast“ poslovanja, unapređenje upravljanja, implementacija inovacija, kao i strateško i poslovno planiranje.

 

Aleksandra Vladisavljević ima preko 15 radnog iskustva, od čega je već 11 godina posvećena radu na razvoju konkurentnosti domaće privrede, a od 2007. godine samostalno nastupa na tržištu kroz preduzeće Bizz. Aleksandra je takođe predsednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih konsultanata Srbije (UPKS). Učestvovala je u izradi brojnih studija, istraživačkih projekata i strateških planova vezanih za, između ostalih, teme lokalnog privrednog razvoja, preduzetništva i domena inovacija i socijalnog preduzetništva.

 

Predavanje Pametni razvoj biće održana u Novoj Iskri u četvrtak9. oktobra sa početkom u 17.30 h. Učešće je besplatno i nije potrebno dodatno prijavljivanje.