Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Aleksandra Vladisavljević

Konsultantkinja

Konsultantkinja angažovana u mikropreduzeću za razvoj preduzetništva. Ima blizu 20 godina radnog iskustva od čega 8 radeći u međunarodnim razvojim projektima u Republici Srbiji i na Balkanu. Od 2007.godine radi kao konsultantkinja na razvoju preduzetništva kroz trening, poslovno savetovanje, istraživanja i rad na politikama u toj oblasti. Uključena je u razvoj lokalnih i regionalnih kapaciteta za ekonomsko planiranje, izgradnju institucija i dizajniranje programa koji doprinose stvaranju radnih mesta i razvoju preduzetništva. Ima višegodišnje trenersko i konsalting iskustvo u sledećim oblastima; razvoj preduzetništva uključujući i socijalno preduzetništvo, poslovne i društvene inovacije, razvoj politika za sektor malih i srednjih preduzeća, kao i politika u domenu rodne ravnopravnosti i ekonomije, uključujući i rodne analize budžeta. Ko-autorka je programa preduzetničkog učenja Od ideje do svog posla. Od 2011. uključena u oblast društvenih i poslovnih inovacija, a posebne oblasti interesovanja i intenzivnog rada u poslednje četiri godine su: stvaranje radnih mesta kroz socijalno preduzetništvo i zelenu ekonomiju, i druge ekonomske alternative. U Novoj Iskri je od 2013.godine kao co-worker.