Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Pametan rast

Predavanje i obuka iz domena Pametan rast (smart growth) namenjena je postojećim i brzo-rastućim preduzećima, onima koja se suočavaju sa izazovima održivosti i rasta.

9 Oct

Datum

Četvrtak, 9. oktobar

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

Cilj je da se podstakne proces promišljanja pre investiranja u rast, kao i da se na različite načine sagleda kako rast može da se ostvari. Ova obuka ostavlja prostor za diskusiju i razmenu iskustva između učesnika, pre svega o najčešćim izazovima rasta sa kojima se suočavaju postojeća preduzeća. Takođe, otvara se prostor za razgovor o tome na koji način razmišljate o rastu svog preduzeća.

Polaznici/ce će biti podstaknuti na razmišljanje o rastu biznisa i to prodiskutuju sa ostalim učesnicima/cama, pre svega o temama kao što su “mitovi” rasta (pristupi rastu i planiranju razvoja) ili rizici pogrešno usmerenog rasta koji može da bude “poguban” za biznis ukoliko se njime dobro ne upravlja. Sa druge strane, saznaće o “alatima” koji pomažu u ocenama preduslova/uslova rasta i upoznati se sa potrebom i načinima za upravljanje rizicima koje rast sa sobom nosi, kroz brojne primere na koji se način preduzeća nose sa rastom biznisa.

Aleksandra Vladisavljević je vlasnica preduzeća Bizz, koje se bavi razvojem poslovanja i preduzetništva. Bizz pomaže svojim klijentima kroz obuke i poslovno savetovanje u različitim oblastima poslovnog razvoja.

Posebne teme u kojima Bizz pruža podršku su “pametan rast“ poslovanja, unapređenje upravljanja, implementacija inovacija, kao i strateško i poslovno planiranje.

Učešće je besplatno i nije potrebno dodatno prijavljivanje.

Predavač

Aleksandra Vladisavljević

Konsultantkinja

Konsultantkinja angažovana u mikropreduzeću za razvoj preduzetništva. Ima blizu 20 godina radnog iskustva od čega 8 radeći u međunarodnim razvojim projektima u Republici Srbiji i na Balkanu. Od 2007.godine radi kao konsultantkinja na razvoju preduzetništva kroz trening, poslovno savetovanje, istraživanja i rad na politikama u toj oblasti. Uključena je u razvoj lokalnih i regionalnih kapaciteta za ekonomsko planiranje, izgradnju institucija i dizajniranje programa koji doprinose stvaranju radnih mesta i razvoju preduzetništva. Ima višegodišnje trenersko i konsalting iskustvo u sledećim oblastima; razvoj preduzetništva uključujući i socijalno preduzetništvo, poslovne i društvene inovacije, razvoj politika za sektor malih i srednjih preduzeća, kao i politika u domenu rodne ravnopravnosti i ekonomije, uključujući i rodne analize budžeta. Ko-autorka je programa preduzetničkog učenja Od ideje do svog posla. Od 2011. uključena u oblast društvenih i poslovnih inovacija, a posebne oblasti interesovanja i intenzivnog rada u poslednje četiri godine su: stvaranje radnih mesta kroz socijalno preduzetništvo i zelenu ekonomiju, i druge ekonomske alternative. U Novoj Iskri je od 2013.godine kao co-worker.