Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

3D bioštampa tkiva i organa

Ivana Gađanski, jedna od naših najistaknutijih naučnica, će predstaviti predavanje posvećeno 3D bioštampi tkiva i organa

19 May

Datum

Četvrtak, 19. maj

Predavač

Ivana Gađanski 

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

Nova Iskra tokom aprila, maja i juna meseca realizuje niz od pet intenzivnih kurseva posvećenih savremenim praktičnim veštinama, a prvi u nizu kursa koji je u toku posvećen je domenu 3D štampe i digitalne fabrikacije. Kurs je organizovan u saradnji sa našim istaknutim industrijskim dizajnerom Dankom Radulovićem, koji je i glavni predavač, i organizacijama Polyhedra fablab i Fab Incijativa.

Predavanje 3D bioštampa tkiva i organa će biti otvoreno za javnost, a Dr Ivana Gađanski će predstaviti razvoj tehnologija digitalne fabrikacije u domenu bioinženjeringa, nekoliko dana nakon prve regionalne konferencije o digitalnoj fabrikaciji i fab lab konceptu – FABelgrade 2016. Bioprinting je proces stvaranja ćelija u formi obrazaca uz pomoć tehnologije 3D štampanja.

Na predavanju će biti predstavljene trenutne mogućnosti za štampu tkiva i delova organa i njihovu primenu, kako u svetu tako i u Srbiji. Deo predavanja će obuhvatiti i dileme oko etičkih pitanja u vezi sa novim metodama biofabrikacije.

Predavač

Ivana Gađanski 

Naučnik

Završila je Biološki fakultet u Beogradu kao student generacije, a doktorirala je neuronauke sa 27 godina na Georg-Avgust Univerzitetu i Maks-Plank Institutu za biofizičku hemiju u Getingenu, Nemačka. Za vreme posledoktorskog usavršavanja boravila je na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu. Bila je Fulbrajt gostujući profesor na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, radila u Laboratoriji za matične ćelije i tkivni inženjering kod prof. dr Gordane Vunjak Novaković, i kao gostujući naučnik na Salgrenska akademiji u Geteborgu u Švedskoj. Trenutno radi kao naučni saradnik u Centru za bioinženjering-BioIRC u Kragujevcu, i kao docent na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu.

Osnivač je neprofitne organizacije Fab Inicijativa koja radi na formiranju fablabova, odnosno radionica za digitalnu fabrikaciju, i podržava razvoj preduzetništva u nauci u Srbiji i regionu. Fab Inicijativa je zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica i Metropolitan univerzitetom osnovala prvi edukativni fab lab u Srbiji - Fab lab Petnica, a sa Polyhedra fab lab-om počinje projekat 3D štampa u biomedicini. Ivana radi i na osnivanju odeljenja za mikrofluidiku i 3D bioprinting u BioIRC-u. Rukovodi bilateralnom saradnjom sa Nacionalnim centrom za nanotehnologije u Pekingu. Takođe je aktivna u TED Fellow programu, kao član Global Young Academy i Young Scientist pri Svetskom ekonomskom forumu