3D bioštampa tkiva i organa

Ivana Gađanski, jedna od naših najistaknutijih naučnica, će predstaviti predavanje posvećeno 3D bioštampi tkiva i organa

19 May

Četvrtak, 19. Maj

17:30h