Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

3D Impuls – Izazovi digitalne fabrikacije

Prvi program iz ciklusa <code>Design</code> je predavanje 3D Impuls – Izazovi digitalne fabrikacije koje će održati Snežana Ćirić Kostić, koja je osnivač i rukovodilac laboratorije 3D Impuls.

6 Nov

Datum

Četvrtak, 6. novembar

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

Laboratorija 3D Impuls je naučno-istraživačka jedinica Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu koja se bavi primenom digitalnih tehnologija za razvoj novih proizvoda. Laboratorija stimuliše inovativnost i podiže konkurentnost privrede promocijom i primenom digitalnih tehnologija za razvoj proizvoda. Laboratorija predstavlja centar koji pruža zajedničke obrazovne, konsultantske i razvojne usluge preduzećima koja pojedinačno ne bi mogla sebi da priušte primenu savremenih tehničkih dostignuća. Prošle godine, pokrenut je i projekat Nemogući dizajn u saradnji sa CPN-om.

Pored predavanja posvećenog osnovama i potencijalima 3D štampe, kao i konkretnim mogućnostima najsavremenije laboratorije u regionu koja se nalazi u Srbiji, ovom prilikom biće najavljena i studijska poseta ovom inovacionom centru u Kraljevu, koju će Nova Iskra organizovati 28. novembra u formi jednodnevnog seminara posvećenog digitalnoj fabrikaciji i 3D štampi prilagođenog dizajnerima, arhitektama i preduzetnicima.

Cilj programa <code>Design</code> je da polje tehnoloških inovacija, koje tokom poslednjih 10 godina vrši ključni uticaj na razvoj kreativnih koncepata dizajnera i arhitekata širom sveta, približi kreativnim profesionalcima u Srbiji i ukaže na mogućnosti i izazove koje donosi upotreba digitalnih tehnologija u okviru procesa dizajna i razvoja projekata.

Program je u potpunosti besplatan za zainteresovane posetioce i učesnike, a održava se uz podršku ERSTE banke i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Predavač

Snežana Ćirić Kostić

Mašinski inženjer

Dr Snežana Ćirić Kostić rođena je 1967. godine u Kraljevu. Mašinski fakultet u Beogradu upisala se 1985. godine, a zatim nastavila studije na odelenju ovog fakulteta u Kraljevu. Diplomirala je 1990. godine, a odmah posle diplomiranja upisala je posdiplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a kasnije i doktorske studije u Kraljevu. Stručno se usavršavala tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Bolonji i studijskih putovanja u Nemačkoj i Hrvatskoj. U zvanju je docenta na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, dok je istovremeno i osnivač i rukovodilac laboratorije 3D Impuls. Objavila je 12 radova u naučnim časopisima i 45 saopštenja na naučnim konferencijama, učestvovala u 9 nacionalnih i 4 međunarodna projekata, i bila rukovodilac projekta “IMPuls“, kojim je osnovana laboratorija 3D Impuls.