Smart Living Challenge 2014

Smart Living Challenge – globalna potraga za održivim inovacijama!