Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Avangarda kao eksperiment sa realnim

Prvo u nizu predavanja u okviru programa Nelt edukativni program predstaviće naš istaknuti filozof, konceptualni umetnik i predavač Dr Jovan Čekić.

20 May

Datum

Petak, 20. maj

Predavač

Jovan Čekić

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus NELT edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici odabrani putem otvorenog poziva kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte. Prvo u nizu predavanja u okviru programa, predstaviće naš istaknuti filozof, konceptualni umetnik i predavač Dr Jovan Čekić.

Predavanje Avangarda kao eksperiment sa realnim će biti otvoreno za javnost, a profesor Čekić će kroz predavanje objasniti avangardnu pobudu protiv automomije umetnosti koja se pre svega može shvatiti kao pobuna protiv zatvaranja umetnosti u rezervat unutar građanskog društva, ali i kao pobuna protiv zatvaranja u bilo kakve rezervate.

Predavanje će predstaviti i avangardno zalaganje za brisanje granice između umetnosti i života, zapravo neprihvatanje onih “natkodiranja” koja uspostavljaju tu granicu u ime autonomije i opstanka umetnosti unutar kapitalističke mašine.

Autonomija umetnosti je prema Peteru Birgeru (Peter Burger, On the Problem of the Autonomy of Art in Bourgeois Society, 1984) kategorija buržoaskog društva koja omogućava da se opiše “izdvajanje umetnosti iz mreže životne prakse” unutar neke istorijske formacije. Kao ideološka kategorija, autonomija umetnosti povezuje na jednoj strani trenutak istine prema kome je umetnost zaista izdvojena iz životne prakse, a na drugoj momenat neistine koji takvo stanje stvari prevodi u njenu “suštinu”. Efekat je “pogrešna” predstava o potpunoj autonomiji ili nezavisnosti umetničkog dela od društva.

Ove godine objavljena je nova knjiga Izmeštanje horizonta, u izdanju FMK-a, u kojoj se Čekić dotiče i tema o kojima će govoriti tokom svog predavanja u Novoj Iskri. Profesro Čekić bio je jedan od prvih gostujućih predavača u okviru edukativnog programa Nove Iskre, sa zapaženim  seminarom Kreativne strategije održanim 2013. godine.

Predavač

Jovan Čekić

Umetnik

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Izlaže od 1975. godine. Dobitnik je nagrade Memorijala Nadežda Petrović i nagrade Oktobarskog Salona. Bio urednik za teoriju u časopisu Moment. Do 1997. godine je bio direktor i glavni urednik New Momenta, časopisa za vizuelnu kulturu. 1998. godine je objavio knjigu Presecanje haosa (Geopoetika) i monografiju Art Sessions: Era Milivojević (2001). Bio je umetnički direktor i selektor BELEF-a 2003. i 2004. godine i umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu 2002. godine. Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, kao i na Likovnoj Akademiji na Cetinju. Urednik je edicije Art u izdavačkoj kući Geopoetika.

Ove godine objavljena je njegova nova knjiga Izmeštanje horizonta, u izdanju FMK-a, u kojo se Čekić dotiče i tema o kojima će govoriti tokom svog predavanja u Novoj Iskri. Profesro Čekić bio je jedan od prvih gostujućih predavača u okviru edukativnog programa Nove Iskre, sa zapaženim  seminarom Kreativne strategije održanim 2013. godine.