Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Bricks made of Words

Godina

2021 - 2023.

Partneri

ARCI Valdarno

AGENFAP Societa’ Cooperativa

Ofensiva Tinerilor Asociatia

Sapere Aude

Center za zastupanje građanskih interesa

Connexx European Collection Enforcement Network

Panepistimio Thessalias

Comune di Cavriglia

Projekat podržali

Europe for Citizens Programme

Koordinator projekta

Ivan Manojlović

Ideja

Cilj projekta je premošćavanje jaza između mladih i nosilaca vlasti, političara i donosilaca odluka u evropskim zemljama. Projekat teži da smanji društvenu polarizaciju, kojoj svedočimo u mnogim zemljama EU i onima koje su na putu pristupanja Uniji, omogućavanjem boljeg razumevanja stavova evroskeptika i evrofanova.

Čitav proces projekta teži podsticanju i osnaživanju mladih za aktivno učešće u društvenim pitanjima u Evropi.

Zašto?

Mladi su ključna komponenta budućnosti Evrope i trebalo bi da učestvuju u diskusijama i oblikovanju rešenja na globalne izazove i pretnje koji nastupaju u narednim godinama. Stoga, potrebno je da se osećaju osnaženim i opremljenim za preuzimanje aktivne uloge u oblikovanju puteva u okviru kojih će se Evropa dalje razvijati. 

Pored toga, projekat teži da pomogne u boljem razumevanju načina na koji mladi percipiraju evroskepticizam, prikupljajući njihove debate i razmišljanja u formu preporuke koja će biti prosleđena sa lokalnim, nacionalnim i evropskim nosiocima vlasti i donosiocima odluka.

Dugoročno gledano, projekat teži pozitivnoj promeni u negativnom pogledu mladih na EU. Kroz debatovanje o budućnosti Evrope, projekat će razvijati kritičko mišljenje o različitim osetljivim temama, političkom ili socijalnom evroskepticizmu i nacionalističkom govoru. 

Partneri na projektu su mapirali potrebu za negovanjem konstantnog dijaloga i diskusije među građanima Evrope kada su u pitanju novi pristupi oblikovanju budućnosti Evrope. Smatramo da je u ovom procesu naročito bitna percepcija mladih o njihovoj ulozi u procesu glasanja u EU, osnažujući ih za aktivne učesnike u procesu demokratizacije Evrope.

Celokupna ideja projekta je potekla iz koncepta koji kaže da evroskepticizam može biti shvaćen kao izazov, ali i oruđe za prepoznavanje mogućih rešenja problema sa kojima se Evropa danas suočava, u cilju stvaranja osnove za novu Evropu, koja bi bila Evropa svih svojih građana. Svi događaji, povezani zajedničkom niti koja spaja evroskeptike i one koji podržavaju EU, razvijaju set aktivnosti koje direktno ili indirektno odgovaraju ciljevima i prioritetima otvorenog poziva.

Kako?

Projekat će uključiti mlade uzrasta od 18 do 24 godine, koji dolaze iz međunarodnih i lokalnih zajednica, sa idejom da ih motiviše da uzmu učešće u dijalogu koji ih povezuje sa istorijom Evropske Unije, njenim vrednostima i budućnošću kroz posetu kulturnim institucijama, gejmifikaciju iskustva, strukturisanim debatama korišćenjem modernih i zanimljivih alata koji govore njihovim jezikom, poput virtuelne realnosti, Lego igara i storitelinga.

Osnovnu grupu projekta čine 28 mladih (evroskeptika, ali i evrofanova) koji će učestvovati laboratorijskim aktivnostima, radionicama i studijskim posetama.

Ove aktivnosti će biti usmerene i na lokalno civilno društvo kako bi se razmenio širi spektar ideja. 

Počev od poznavanja istorije i vrednosti EU, njenih tela i načina funkcionisanja, učesnici će razviti kritičko razmišljanje na osetljive teme, poput životne sredine, migracija, zaposlenosti mladih, građanskih i ljudskih prava. Ideje i preporuke koje budu nastale kroz ove razmene mišljenja će biti predstavljene donosiocima odluka Evropske Unije u Briselu na poslednjem događaju.

Sve predviđene aktivnosti treba da ojačaju građansko učešće, podstičući lokalno i internacionalno povezivanje i angažovanje kroz širenje EU vrednosti. Borba protiv predrasuda i značaj inkluzije biće deo projektnih aktivnosti, takođe zahvaljujući učešću mladih iz manjinskih zajednica kao dela ciljne grupe u okviru mobilnosti i aktivnosti.

Šta je sledeći korak?

Aktivnosti u okviru radne grupe će biti bazirane na šest glavnih događaja. Svaki od šest događaja će se fokusirati na određenu temu, odabranu na osnovu onih najrelevantnijih za budućnost Evrope, i metodologiju učenja, odnosno diskusije. Platforma za digitalnu debatu će paralelno podržavati debatu u online dimenziji.

Prve javne aktivnosti oslanjaće se na otvoreni poziv usmeren ka odabiru učesnika za tzv. vertikalne aktivnosti projekta. Naredne dve važne aktivnosti u Italiji i Srbiji će se fokusirati na značaj kulture sećanja kroz posetu istorijskim znamenitostima u cilju predstavljanja ključnih momenata istorije Evrope i Evropske Unije. Zajedničke aktivnosti promovisaće kolektivne vrednosti EU o miru i podršci, prikazujući alternativne negativne scenarije i ističući zašto zajedničke EU politike i akcije mogu biti efikasnije od nacionalnih, pri suočavanju sa poteškoćama poput onih povezanih sa migracijama ili ekonomijom.