Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

DEFINISANJE IZAZOVA I POTENCIJALA

Prva u nizu radionica u okviru Dizajn haba za premium hranu.

11 May

Datum

Petak, 11. maj

Predavač

Nana Radenković

Vreme

/

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra 

 

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Iako je dizajn (pakovanja i storytelling) istaknut kao glavni fokus za učesnike Dizaj haba za premijum hranu u okviru Nove Iskre, kroz niz radionica, intervjua i diskusija, ideja je bila da se kreira prostor u kojem će kompanije / organizacije moći da razumeju okvir projekta, očekivane rezultate i istovremeno da prepoznaju potrebe i izazove izvan domena dizajna koji su relevantni za njihovu proizvodnju ili organizaciju.

Čitav proces ima za kraljni cilj, razvijanja novog dizajna brenda ali i pakovanja proizvoda, kao i stvaranje priče koji povezuje proizvođače sa kupcima. Pored toga, u okviru projekta će se definisati i pravac strategije za komunikaciju kao i podrška poslovnom razvoju organizacije, koji će odgovarati specifičnostima i potencijalima proizvoda i samih kompanija i na taj način osnažili potencijali mikro proizvođača visokokvalitetne hrane da postanu konkurentniji na tržištu kroz specifično razvijenu estetiku pakovanja i brenda, kao i novu priču koji će ga pratiti, kao i sa dodatnim aktivnostima koje se fokusiraju na jačanje kapaciteta učesnika kroz stručne podrške na različite teme vezane za njihovo poslovanje.

Ova radionica je realizovana u vidu individualnih radnih sesija sa svakom od organizacija: ( Fatalni začini | 11.05.2018./ Zlatno Brdo | 24.05.2018. / Nut Enough | 25.05.2018.)

 

 

Ideja radionice bila je da učesnicima prezentuje metodologiju i okvir projekta, kao i da se analizira i identifikuje specifičnost svake organizacije i njihovih proizvoda, kao i da se istaknu potencijali i mogućnosti za dalji razvoj. Jedan od ciljeva bio je mapiranje i otkrivanje konkurencije kako u lokalnom, tako i globalnom kontekstu.

U okviru programa koji će biti specijalno prilagođen potrebama ovih preduzeća, Nova Iskra će pružiti stručnu pomoć i podršku kako bi učesnici projekta ostvarili svoj puni potencijal, i sa svojim proizvodima postale konkurentne na kompetitivnom tržištu premijum prehrambenih proizvoda.

USAID Projekat za konkurentnu privredu pokrenuo je novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.