Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Digitalne interakcije

U okviru ovogodišnje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), pozivamo vas na prezentaciju “Digitalne interakcije” u kojoj učestvuje i Nova Iskra!

15 Jun

Datum

Sreda, 15. jun

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O prezentaciji

Digitalne interakcije i digitalno proširenje danas su prisutni u gotovo svim aspektima naših života. Trenutno smo u razdoblju u kojem interakcija sa personalnim digitalnim uređajima polako postaje sveprisutna. U većini slučajeva, naše interakcije sa digitalnim su putem ekrana, i na taj način stvaramo svoj privatni svet. To ponašanje kasnije prelazi u fizičku sferu, gde se digitalno susreće sa kolektivno kreiranim sadržajem kroz sofisticirano ugrađene tehnologije.

Neizbežna posledica ovog digitalnog proširenja je posredovanje, posredovana okruženja u kojima polako postajemo veoma zavisni od podataka i učimo da se ponašamo na nov način i preživimo u jako povezanom svetu. Sve ove posledice i nuspojave su duboke i izrazito filozofske. Zbog toga se ova akcija fokusira na male, konkretne primere digitalne interakcije i rešenja koja su digitalno podržana. To čini tako što pokreće pitanja – na kakve promene nailazimo u našem urbanom okruženju i svakodnevnom životu usled digitalnih interakcija – na koje nove karakteristike, načine rade, putovanja i komuniciranja?

Biće obrađene različite teme i prikazani primeri uspešnih praksi, uz analizu urbanih problema kojima je potrebno digitalno proširenje.

Naučno-tehnološki park će predstaviti svoj univerzum inovacija, razvoja i tehnološkog preduzetništva, a ujedno će dati i pregled srpskih startap preduzeća koja se tiču urbane sredine, a Nova Iskra će diskutovati o kreativnim centrima kao mestima inovacije. Iz programa „Raising Starts“ dolaze dva startapa „Beeamond“ i “SOMA” i oni će na osnovu iskustva iz prve ruke razgovarati o tome kako izgleda razvijati startap preduzeće i koja vizija stoji iza njihovih kreativnih inicijativa.

Predavači

Nikola Stanojević

Suosnivač kompanije SOMA

Nikola Stanojević je završio Biološki fakultet u Beogradu. Po završetku studija nastavio je sa usavršavanjem nizom kurseva iz različitih oblasti: nutricionizma, administriranja bezbednosti hrane i cirkularne ekonomije.  

 

Prvu kompaniju, Optimised Healthcare, osnovao je sa 25 godina, u Londonu. Kompanija se bavila razvojem sistema za prikupljanje i analitiku zdravstvenih podataka. Tu je imao prvi susret sa svetom startapa i razvojem biznisa, i stekao neka osnovna znanja i veštine. Sledeću kompaniju, SOMA, osnovao je u Srbiji, sa još tri suosnivača. Ova kompanija je biotehnološka i bavi se razvojem inovativnih proizvoda i proizvoda na bazi gljiva i mikroorganizama, od hrane i funkcionalne hrane, preko suplemenata do biomaterijala za zamenu plastike i tehnologije za kompostiranje. Kompanija SOMA je pobednik takmičenja „Najbolja tehnološka inovacija 2020“ sa svojim proizvodom Biosporinom – koji može da zameni ekspandirani polistiren, poznatiji kao stiropor.

Beeamond

Multifunkcionalni sistem za gajenje pčelinjih zajednica i prikupljanje pčelinjih proizvoda u kućnim uslovima

Pronalazak se odnosi na multifunkcionalnu košnicu namenjenu korišćenju u zatvorenom prostoru. Beeamond sistem omogućava bezbedno gajenje pčelinjih zajednica uz benefit prikupljanja svih pčelinjih proizvoda pomoću pripadajućih dodataka, kao i omogućavanja usluga  apiterapije. Sastavljen je od akrilnih ploča, potpuno transparentnih, kako bi se svi procesi proizvodnje i funkcionisanja kolonije mogli posmatrati, a da su ujedno i bezbedni za korisnika. Svaki pojedinačni deo je modularan, moguće ih je nadovezivati više i, ukoliko uslovi okruženja omogućavaju, pomoću njih prikupiti potpuno sveže pčelinje proizvode. Beeamond sistem nije namenjen isključivo profesionalnim pčelarima, koristi se bez pčelarske zaštitne opreme i svim ljubiteljima pčelarstva otvara novi pogled na gajenje pčelinjih društava. 

 

Danas postoje razni tipovi opservacionih košnica, međutim konzumacija pčelinjih proizvoda u takvim tipovima nije moguća bez otvaranja košnice i korišćenja zaštitne opreme. Korisnik Beeamond sistema ostvaruje indirektnu vezu sa prirodom, a kroz polinaciju i uvećanje biodiverziteta pomaže ozelenjavanju i očuvanju okruženja.  Činjenica da je adaptiran za gajenje u kućnim uslovima i da je potpuno bezbedan za korisnika i okolinu, omogućava gajenje pčelinjih zajednica u urbanim sredinama, gde je danas više nego ikad potrebna intervencija prirode. 

Naučno-tehnološki park Beograd

Podrška startap timovima i kompanijama

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd) pruža podršku startap timovima i kompanijama, kao i tehnološki rastućim kompanijama (MSP i I&R odeljenja domaćih i stranih kompanija) u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, sa ciljem ubrzanog tehnološkog razvoja, rasta izvoza i novih zapošljavanja, uz ohrabrivanje mladih da započnu sopstveni biznis.

 

Od osnivanja 2015. godine, NTP Beograd je podržao više od 120 kompanija u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga. Razvijeno je sedam programa podrške i obučeno više 800 mladih potencijalnih preduzetnika, dok je preko 4.000 studenata prošlo osnove tehnološkog preduzetništva. Kompanije članice NTP Beograd danas zapošljavaju više od  1.200 visokoobrazovanih i izvoze u preko 40 zemalja.

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Suosnivačica Nove Iskre, menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.