WeIO

WeIO je inovativna hardverska i softverska platforma otvorenog koda za brzo prototipovanje i kreiranje bežično povezanih interaktivnih predmeta, korišćenjem popularnih programskih jezika kao što su HTML5 ili Python.

11 Sep

Četvrtak, 11. Septembar

17:30h