Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

EdTech and Learning Design

Brano Frk, drugi po redu autor iz Slovačke koji je gost nove Iskre u 2016. godini, predstaviće svoj profesionalni fokus u okviru ovonedeljnog programa.

29 Dec

Datum

Četvrtak, 29. decembar

Predavač

Brano Frk

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

U svom predavanju naslovljenom EdTech and Learning Design, Brano će pričati o inovativnim pristupima učenju i edukaciji u svetlu sve aktuelnijeg pojma “knowledge society”, i fokusiraće se na upotrebu tehnologije u procesima prenošenja i deljenja znanja. Predavanje će dodirnuti važna pitanja kao što su na koje sve načine da kreiramo nove mreže učenja, ili kako da dizajniramo učenje za digitalnu generaciju. Brano će takođe prikazati neke od najmodernijih alata i tehnologija za edukaciju i učenje, kao što su VR, AR, AI, chat-botovi, edu tools i drugi.

Od oktobra ove, pa sve do januara naredne godine u Novoj Iskri se realizuje treći ciklus rezidencijalnog programa za dizajnere, arhitekte i druge profesionalce iz domena dizajna i kreativnih industrija.

Tokom ove jeseni, u okviru ovog programa u Novoj Iskri radi šest gostujućih autora – dvoje iz Švedske, trojica iz Slovačke i jedan iz Francuske. U okviru svakog od rezidencijalnih boravka, gostima su obezbeđeni radni i životni prostor, stipendija i mentorska podrška, a svaki od autora uzima aktivno učešće u programima Nove Iskre.

Program Designer In Residence od 2014. godine zajednički realizuju Nova Iskra i Švedski institut zajedno sa nizom partnera iz Švedske (IASPIS, Stpln), a tokom prošle godine programu se pridružila i slovačka organizacija Creative Industry Košice. Od 2016. godine i Francuska pristupa programu kroz saradnju sa AMI Center iz Marseja, uz podršku Francuskog instituta u Beogradu i Ministarstva kulture i medija Republike Srbije.

Predavač

Brano Frk

Dizajner

Sslovački inovator u oblasti znanja, edukativni preduzentik i dizajner učenja. Oblasti njegovih interesovanja su edukacija odraslih, inovacije u edukaciji, dizajniranje iskustava u učenju, rad u okviru znanja, “ed-tech” polje, online učenje i “edu-punk”. Tokom 2016. Godine je osnovao kompaniju Õppus, koja se na različite načine bavi inovacijom i dizajnom učenja.