Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ekspertski susreti sa prehrambenim tehnologom

Ekspertske posete proizvodniim pogonima organizacija učesnica u projektu Dizajn hab za premium hranu.

6 Sep

Datum

Četvrtak, 6. septembar

Vreme

/

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Vukićevica 

Ulaz

Zatvoreni događaj

O mentorstvu

Susreti sa ekspertkinjom iz domena prehrambene tehnologije organizovan je sa idejom da učesnicima haba pruži priliku da se dodatno informišu i savetuju u vezi najnovijih metoda prilikom rada sa sirovinama, njihovim gajenjem, obradom, ali i proizvodnjom finalnog proizvoda.

Organizovane su posete proizvodnim pogonima organizacije Fatalni začin u selu Vukućevica i Zlatno Brdo kod Smedereva, kao i sastanci sa predstavnicom organizacije Nut Enouhg u prostorijama Nove Iskre.

 

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo Premium Food Design Hub kao koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima

Predavač

Marija Jakovljevic

Marija Jakovljević

Prehrambeni tehnolog

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. Ima veliko iskustvo rada u kompanijama, kao i međunarodnim organizacijama koje se bave podrškom proizvođačima hrane. Profesionalno iskutsvo u domenu:Sprovođenje postojećeg standarda HCCP, kontrole kvaliteta finalizacije svih vrsta pekarskih proizvoda, način manipulacije i izlaganja pekarskih i drugih proizvoda, praćenje celokupnog procesa u maloprodajnim objektima kroz sve faze, od sirovina do upakovanog proizvoda, praćenje kvaliteta ambalaže, sirovina i samog proizvoda, sprovođenje korektivnih mera i odgovornost za svaku od njih, svakodnevno izveštavanje o stanju u maloprodaji kroz sve faze i higijensko sanitarnih uslova, supervizija proizvodnog procesa i uvodjenja standarda kvaliteta.