Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Growth Hub kurs: Razvoj programa i publike

Kurs je kroz praktične vežbe, analizu i strateško planiranje pružio mogućnost habovima da kreiraju programe koji direktno odgovaraju na potrebe njihove zajednice, publike i korisnika.

4 Oct

Datum

Četvrtak, 4. oktobar

Predavač

Nana Radenković

Vreme

12-17h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Salaš 137

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Kurs je bio namenjen habovima i co-working prostorima iz Srbije, prvenstveno u oblasti kreativnih industrija i IT-ja, ali i habovima sa alternativnim temama koji svojim radom doprinose unapređenju zapošljavanja mladih, kroz obrazovne programe i mentorstvo, motivacione događaje i umrežavanje, kroz koncept co-workinga, a u saradnji i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, korporativnim sektorom, startapima, obrazovnim institucijama ili lokalnom samoupravom.

Kroz analizu publike i korisnika, njigovih specifičnih potreba, ali i kapaciteta habova kurs je identifikovao najvažnije elemente pri kreiranju i dizajniranju programa imajući u vidu specifičnosti i kapacitete svakog haba učesnika.

Na kursu su učestvovali predstavnici Startit- a iz Šapca i Zrenjanina, Belgrade Running Hub-a, Source Huba iz Malog Iđoša, KG coworking-a, Mokrin House-a, KC Lab-a iz Novog Sada kao i Kluba Heroja iz Novog Pazar

 

Growth Hub je program podrške razvoju habova i co-working prostora u Srbiji koji se realizuje u okviru projekta nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih, koji sprovodi nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.