Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Jon Barnes

Predavač

Član tima zadužen za strateška partnerstva u Hyper Islandu.  Jon je posvećen “redizajniranju organizacija” i često govori na konferencijama, pored predavačkog angažmana na fakultetu HEC u Parizu. Trenutno priprema knjigu (democracy)2: what if the internet had been invented before democracy.