Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Kulturforum ODKR

Kulturforum

Organizacija i produkcija u kulturi i umetnosti

Udruženje Kulturforum ODKR se od 2012. godine bavi organizacijom i produkcijom u kulturi i umetnosti. U svojim programima Kulturforum se koncentriše na difuziju kulturno umetničkih sadržaja, jačanje kulturnih potreba, te razvoj umetničkog tržišta i tržišta kreativnosti, posebno mlađih autora. Od 2014. godine u saradnji sa Fondacijom Kosara Bokšan i Petar Omčikus, te od 2016 godine u saradnji O3on Art Projektom i galerijom Pro3or, vode galerijski program i okupljaju kreativnu zajednicu od preko dve stotine umetnika, dizajnera i kreativaca mlađe generacije kao i rastuću publiku koja ih prati. Kulturforum nastoji da jača mobilnost i vrši medijaciju umetničkih, kulturnih i društvenih sadržaja lokalnim i mikrolokalnim zajednicama.
Više informacija o aktuelnim događajima mogu se videti na Facebook i Instagram stranicama.