Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Neda Šorak Krndija

Menadžer komunikacija

Menadžerka komunikacija sa iskustvom rada u oblasti marketinga i komunikacija. Veliko iskustvo poseduje u radu u okviru nevladinih organizacija, ali i organizaciji događaja i promociji i fandrejzingu.

Diplomirani menadžer u kulturi sa diplomom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu,  na odseku za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.