Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Nemanja Vladisavljevic

Nemanja Vladisavljević

Programer

Nemanja Vladisavljević je radio na brojnim projektima razvoja softverskih proizvoda, kako u domaćim tako i u internacionalnim timovima. Web tehnologijama se bavi preko 10 godina, a poseduje i bogato iskustvo u vođenju timova i komunikaciji sa klijentima na ovoj vrsti projekata.