Rad na granici

Nenad Romić (aka Marcell Mars, rođen 1972.) je zagovarač slobodnog softvera, kulturni istraživač i društveni pokretač, jedan od osnivača Multimedijalnog instituta – mi2 i net.culture kluba MaMa iz Zagreba.

4 Dec

Četvrtak, 4. Decembar

17:30h