Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Rad na granici

Nenad Romić (aka Marcell Mars, rođen 1972.) je zagovarač slobodnog softvera, kulturni istraživač i društveni pokretač, jedan od osnivača Multimedijalnog instituta – mi2 i net.culture kluba MaMa iz Zagreba.

4 Dec

Datum

Četvrtak, 4. decembar

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

MaMa je mesto susreta za različite lokalne i međunarodne zajednice, od političnih aktivista, medijskih umetnika, stvaralaca elektronske muzike, teoretičara, hakera, developera slobodnog softvera, gej i lezbejskih grupa podrške, pa sve do anima zajednice. Vođeni idealima deljenja, mama pruža besplatan pristup svojim resursima i infrostrukturi.

U svom predavanju Rad na granici, Marcell će se fokusirati na dinamiku kojom su nauke, naučne discipline i profesije postavljene u okviru društva. Deo ovih dinamika je strukturiranje znanja koje kao rezultat postaje dobar kandidat za softverske alate.

Ovo je momenat u kome se amateri infiltriraju u profesije i trenutak u kome profesije treba da počnu da se bave amaterima.

Ovo je istovremeno pitanje rada koji se odvija na granici, kao i rada koji stvara granice (delatnosti/ profesije…).

Marcell redovno vodi radionice poput Programming for non-programmersSocial software and semantic web in practiceCommand line audio on GNU/Linux i drži predavanja na teme poput hacking-a, filozofije slobodnog softvera, prikupljanja zajednice oko dobronamerih ideja, lenčarenja, nerada, glupog/pametnog biznis modela muzičkih industrija, socijalnog softvera i semantičkog web-a.

Predavač

Nenad Romić aka Marcell Mars

Kulturni istraživač

Rođen 1972., zagovarač slobodnog softvera, kulturni istraživač i društveni pokretač. Jedan od osnivača Multimedijalnog instituta - mi2 i net.culture kluba MaMa iz Zagreba. MaMa je mesto susreta za različite lokalne i međunarodne zajednice, od političnih aktivista, medijskih umetnika, stvaralaca elektronske muzike, teoretičara, hakera, developera slobodnog softvera, gej i lezbejskih grupa podrške, pa sve do anima zajednice. Vođeni idealima deljenja, mama pruža besplatan pristup svojim resursima i infrostrukturi.

Inicijator je GNU GPL izdavačke kuće EGOBOO.bits, TamTam platforme za on-line kolaboracije kao i Ngode softver za NVO finansijsko upravljanje. Učestvovao je u kolaborativnim umetničkim projektima kao što su NRD Kit grupe umetnika NRD Van, gifoskop (interaktivna animacija) zajedno sa Nikolinom Pristas i Majom Marjančić, bio je tehnički programer za projekte Edit this Banner (Lina Kovačević) i Flying Carpet(Lala Raščić). Jedan je od organizatora letnjeg kampa Otokultivator na ostvru Vis (zajedno sa URK Močvara & EASA Croatia) i SummerSource kampa (zajedno sa TacticalTech), takođe producirao je godišnje izložbe za mi2 - I Am Still Alive (2001) i re:Con (2002) - kao i besplatni kulturni, naučni i tehnološki festival Freedom to creativity! (2005). Član je Creative Commons tima Hrvatske.