Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
4 Novembar 2019

Nova Iskra i European Creative Hubs Network učestvuju na Kreativnom forumu Ljubljana

 

Od 12. do 15. novembra u Ljubljani će biti održana konferencija Kreativni forum Ljubljana, koja će okupiti etablirane i mlade kreativne preduzetnike i habove sa područja Mediterana. European Creative Hubs Network i Nova Iskra biće uključeni u poseban program namenjen habovima, kada će se po prvi put pridružiti habovi iz zemalja kao što su Egipat, Izrael, Alžir, Liban, Palestina, Sirija Tunis, Mauritanija, Jordan i Maroko.

 Kreativni forum Ljubljana organizuju slovenačko Ministarstvo spoljnih poslova i Unija za Mediteran. Forum je jedinstvena platforma koja kroz kreativnost povezuje južni Mediteran i zapadni Balkan. Omogućiće izgradnju kapaciteta, umrežavanja, prostor za raspravu i preispitivanje politika vezanih za domen kreativnosti i kreativnih industrija. Forum ima nameru da bude zagovornik i katalizator za promene politika, koje bi stvorila pogodno okruženje za kulturni i kreativni sektor na regionalnom nivou, na nivou Mediteranskog kulturnog prostora.

Dok je u svom prvom izdanju u aprilu 2018. godine Forum preispitivao regionalno stanje u kulturnom i kreativnom sektoru, ovogodišnji će postaviti osnovu za zajedničku akciju. Pod nazivom Creative Capital United, to je poziv da se ujedine snage – regionalno i sektralno – od obrazovanja, do ekonomije i donošenja politika.

Forum će prućiti priliku za povezivanje sa kreatorima politika i kreativnim zajednicama iz dvadeset zemalja! Na forumu će učestvovati predstavnici kreativnih zajednica iz zemalja kao što su Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Egipat, Izrael, Jordan, Kosovo, Liban, Libija, Mauritanija, Crna Gora, Maroko, Severna Makedonija, Palestina, Srbija, Slovenija, Sirija, Tunis i Turska.

European Creative Hubs Network, prva i jedina evropska mreža kreativnih habova koja je aktivna od 2016. godine, će zajedno sa organizatorima konferencije sprovesti specijalna program namenjen habovima u sredu 13. novembra, sa fokusom na programski razvoj kreativnih habova, položaj kreativnih radnika i modele politika i finansiranja vezanih za habove. U okviru ovog programa, Nova Iskra će realizovati radionicu posvećenu programskom razvoju kreativnih habova, a čitav događaj biće održan u prostoru prvog slovenačkog kreativnog haba Poligon.