Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
25 Novembar 2019

Nova Iskra na konferenciji Ilucidare Playground u Briselu

 

Na ovogodišnjoj konferenciji Ilucidare Playground, koja je održana 20. novembra u Briselu, Nova Iskra je učestvovala u jednom od panela konferencije.

Kristijan Šujević, suosnivač i menadžer Nova Iskra Studio, bio je jedan od učesnika panela pod nazivom “Heritage as a resource for innovation”, na kome je govorio o značaju razumevanja prošlosti kulturne baštine na putu ka budućnosti. Kristijan je takođe predstavio i načine na koje se Nova Iskra kao organizacija razvija primenjujući nove ideje i metode u svom radu kroz inovativne projekte i konstantnu edukaciju. Pored Kristijana, u razgovoru su učestvovali i Sergiu Ardelean (suosnivač Artivive), Gaia Redaelli (direktorka PAX) i Charlotte Trigance (suosnivačica Studio Sherlock).

Konferencija Ilucidare Playground stvara jedinstveni prostor za nekonvencionalne susrete diskusija, povezivanja, međunarodnih razmena i inovacija. Osnaživanjem profesionalaca u domenu kulturnog nasleđa, istraživača, inovatora, kreatora politika, aktivista i volontera u njihovim saradnjama, događaj je imao za cilj da da doprinos svrstavanju međunarodnih i akcija Evropske unije za kulturnu baštinu i kulturne odnose.