Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Od ideje do poslovne prilike

U okviru radionice Od ideje do poslovne prilike, biće održana pbuka namenjena pre svega onima onima koji žele da započnu svoj posao, razviju i ocene svoju poslovnu ideju.

5 Jun

Datum

Četvrtak, 5. jun

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O radionici

Korisnici obuke mogu biti i oni koji započinju nešto sasvim novo u okviru postojećeg biznisua, ili koji u trenutnom poslovanju ne uspevaju da budu u potpunosti održivi. Radionica ima za cilj da podrži proces donošenja odluka i pomogne zainteresovanima da odgovore na pitanje da li je njihova poslovna ideja istovremeno i dobra poslovna prilika na ciljanom tržištu. U skladu sa fokusom Dizajn inkubatora Nova Iskra, ova sesija biće prilagođena pojedincima i timovima koji su aktivni u okviru kreativne sfere, i imaju preduzetničke i poslovne ambicije vezane za razvoj kreativnih koncepata i disciplina.

Polaznici i polaznice će se upoznati sa načinima dolaska do poslovne ideje, razlikom između poslovne ideje i poslovne prilike, karakteristikama dobre poslovne prilike, kao i ključnim pitanjima za procenu i ocenu poslovne ideje, i koracima neophodnim za dalju razradu početne poslovne ideje u poslovnu priliku.

Program je deo ovogodišnjeg Mikser Festivala.

Predavač

Aleksandra Vladisavljević

Konsultantkinja

Konsultantkinja angažovana u mikropreduzeću za razvoj preduzetništva. Ima blizu 20 godina radnog iskustva od čega 8 radeći u međunarodnim razvojim projektima u Republici Srbiji i na Balkanu. Od 2007.godine radi kao konsultantkinja na razvoju preduzetništva kroz trening, poslovno savetovanje, istraživanja i rad na politikama u toj oblasti. Uključena je u razvoj lokalnih i regionalnih kapaciteta za ekonomsko planiranje, izgradnju institucija i dizajniranje programa koji doprinose stvaranju radnih mesta i razvoju preduzetništva. Ima višegodišnje trenersko i konsalting iskustvo u sledećim oblastima; razvoj preduzetništva uključujući i socijalno preduzetništvo, poslovne i društvene inovacije, razvoj politika za sektor malih i srednjih preduzeća, kao i politika u domenu rodne ravnopravnosti i ekonomije, uključujući i rodne analize budžeta. Ko-autorka je programa preduzetničkog učenja Od ideje do svog posla. Od 2011. uključena u oblast društvenih i poslovnih inovacija, a posebne oblasti interesovanja i intenzivnog rada u poslednje četiri godine su: stvaranje radnih mesta kroz socijalno preduzetništvo i zelenu ekonomiju, i druge ekonomske alternative. U Novoj Iskri je od 2013.godine kao co-worker.