Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Open design now! why design cannot remain exclusive

Predstavljanje zajedničkog projekta vodećih holandskih organizacija iz domena dizajna i socijalnih inovacija.

12 May

Datum

Subota, 12. maj

Vreme

19h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je besplatan!

O predavanju

Fokus će biti na zajedničkom projektu ove dve organizacije OPEN DESIGN NOW!, publikaciji koja na jednom mestu okuplja članke, primere i iskustva iz najrazličitijih sfera dizajna – od dizajna proizvoda, grafičkog ili industrijskog dizajna, sve do korisničkih interfejsa, digitalne sfere ili čak nanotehnologija. Projekat u celini ispituje otvorene pristupe u sferi dizajna i načine na koji ne-dizajneri mogu uzeti učešća u razvoju i proizvodnji objekata koji su im potrebni.

Pored aktivnog rada na razvoju partnerskih projekata između malih i srednih preduzeća i dizajnerskog sektora u cilju kreiranja autentičnih i inovativnih proizvoda domaćeg dizajna, Nova Iskra će za potrebe svojih članova ali i šire javnosti, predstavljati specijalne edukativne programe i gostovanja stručnjaka iz regiona i inostranstva, sa posebnim fokusom na nove tendencije u razvoju dizajna proizvoda, inovacijama na polju materijalnosti kao i kompletnu edukaciju mladih dizajnera kada su u pitanju procesi plasmana dizajna na tržište i u serijsku proizvodnju.

Programi će biti organizovani na nekoliko paralelnih nivoa – od radionica zatvorenog tipa za članove NI, preko učešća na festivalima i promotivnih aktivnosti, sve do javnih predavanja posvećenih značajnim temama iz domena dizajna i savremene kreativnosti.

Predavači

Bas van Abel

Dizajner

Kreativni je direktor WAAG Society, nezavisne organizacije koja razvija kreativne tehnologije, proizvode i prototipove za socijalne inovacije kroz programe zdravstvene zaštite, programe u kulturnom i javnom sektoru i specijalne inicijative u obrazovnom sektoru. Waag je takođe i pokretač holandske Creative Commons zajednice, a igra i ključnu ulogu u procesima koji afirmišu primenu Open Government, Open Data i Open City koncepata u Holandiji, koristeći veliko iskustvo više od 60 stalnih članova Waag tima koji okuplja ljude iz domena urbanizma, novih medija, tehnologije, razvoja proizvoda, dizajna, muzike, kulturne produkcije i šire. Bas van Abel je i osnivač Fairphone brenda, prvog etičkog, modularnog telefona na svetu.

Alice Mela

Dizajner

Dizajnerka iz Amsterdama, jedna je od vodećih mladih dizajnera koji u svom radu koriste open design metodologije, pored toga Alice je i aktivni korisnik amsterdamske FabLab laboratorije za prototipove, koju je osnovao Waag Society.