Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Bas van Abel

Dizajner

Kreativni je direktor WAAG Society, nezavisne organizacije koja razvija kreativne tehnologije, proizvode i prototipove za socijalne inovacije kroz programe zdravstvene zaštite, programe u kulturnom i javnom sektoru i specijalne inicijative u obrazovnom sektoru. Waag je takođe i pokretač holandske Creative Commons zajednice, a igra i ključnu ulogu u procesima koji afirmišu primenu Open Government, Open Data i Open City koncepata u Holandiji, koristeći veliko iskustvo više od 60 stalnih članova Waag tima koji okuplja ljude iz domena urbanizma, novih medija, tehnologije, razvoja proizvoda, dizajna, muzike, kulturne produkcije i šire. Bas van Abel je i osnivač Fairphone brenda, prvog etičkog, modularnog telefona na svetu.