Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Osnaživanje sela

Poslednje predavanje u okviru programa “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” biće realizovano u utorak 15. novembra u 18h u Novoj Iskri.

15 Nov

Datum

Utorak, 15. novembar

Vreme

18h

Jezik programa

srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Besplatno

O predavanju

Program “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” ima za cilj da stvori poseban prostor za eksperimentisanje, razmišljanje i primenu ideja vezanih za održivi razvoj i zelenu ekonomiju. Program će podsticati razmenu znanja i dinamičniju interakciju između stručnjaka, aktivista i drugih aktera koji razvijaju, ali i primenjuju održive koncepte kada je u pitanju odgovoran odnos prema očuvanju energije, korišćenju prirodnih resursa, proizvodnji hrane i upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na one koji mogu da poboljšaju život i rad u urbanim i ruralnim sredinama.

Predavanje na temu Osnaživanje sela pružiće odgovore na brojna pitanja: Da li je moguće oživeti i osnažiti srpska sela? Koju ulogu mogu imati urbana i ruralna znanja u tom procesu? Kako funkcioniše socijalna ekonomija u ruralnom okruženju? Da li je stvarno moguće živeti lepo u selu?

Kroz ova i slična pitanja Dragana Tomić Pilipović, predstaviće nam jedinstveno selo Vrmdža kod Sokobanje. Ovo selo predstavlja jedno od retkih sela gde je primetan porast broja stanovnika. Novi stanovnici u saradnji sa starosedeocima rade na unapređenju kvaliteta života radeći na ruralnom razvoju koji obuhvata proizvodnju zdrave hrane, definisanje jedinstvene ponude za ekoturizam i razvoj socijalne ekonomije kroz jačanje lokalnih porodičnih biznisa.

Predavač

Dragana Tomić Pilipović

Preduzetnica

Osnivač i izvršni direktor Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP sa više od 20 godina iskustva u oblasti razvoja organizacija, strateškog upravljanja ljudskim resursima i mentorske podrške pojedincima u pronalaženju i ostvarivanju njihovog ličnog potencijala, pre svega u oblasti preduzetništva i ličnog razvoja.  Od 2010. godine vodi organizaciju CDOP koja ima za osnovni cilj da informiše, edukuje i podstiče održivi razvoj i društveno preduzetnišvo.

Pokrenula je Rural HUB u selu Vrmdža, Sokobanja sa ciljem osnaživanja sela kroz socijalnu ekonomiju i preduzetništvo. Podstiče i podržava žensko preduzetništvo naročito u ruralnim područjima. Jedan je od članova ETC grupe i pokretača projekta Kreativnog mentorstva. Koautor je nekoliko priručnika iz oblasti: Upravljanja ljudskim resursimaMentorstva Ekosela kao modela razvoja ruralnih područja. Završila Ekonomski fakultet u Beogradu, a zvanje Magistra ekonomskih nauka je stekla 2006. godine na Univerzitetu u Trentu, Italija na smeru Lokalnog razvoja za zemlje Balkana i oblasti u tranziciji.