Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
10 Maj 2022

Post Social Media Club: Laboratorija u Malmeu

 

Nova Iskra je partner na projektu Post Social Media Club koji ispituje i istražuje medijski horizont društvenih mreža koristeći metodologiju spekulativnog dizajna. Post Social Media Club okuplja mlade kreativce iz 5 evropskih zemalja sa ciljem da istraže mogućnosti i potencijale alternativne budućnosti društvenih mreža. Program je fokusiran više na procese nego na rezultate, i nudi kreativcima interdisciplinarno putovanje ka razumevanju uticaja koji društveni mediji imaju na svet i spekulacije o medijskom pejzažu nakon društvenih mreža. 

Naš sledeći korak na projektu će premijerno predstaviti laboratoriju za umetničko istraživanje budućnosti društvenih medija kroz teme kao što su medijska i tehnološka neposlušnost, digitalno nasleđe i digitalna nostalgija.

Tokom 5 dana u Laboratoriji, koja će biti smeštena u kreativnom habu STPLN u Malmeu, će učestvovati 25 učesnika i 5 predstavnika partnerskih organizacija Tokom aktivnosti u stilu „hakatona“, učesnici će primeniti dosadašnje znanje stečeno na projektu za izradu umetničkih dela na temu Post Social Media. Učesnici će raditi u dinamičnim interdisciplinarnim timovima i imaće pristup različitim umetničkim radionicama i opremi. Program će biti organizovan tako da uključuje inspirativne razgovore, interkulturalne društvene aktivnosti i kratke, dinamične radionice.

Projekat Post Social Media Club se realizuje kroz partnerstvo pet kreativnih habova STPLN, Volumes, Nova Iskra, ATÖLYE i Bios. Svih pet organizacija su članice Evropske mreže kreativnih centara (ECHN), čija je misija da poboljšaju kreativni, ekonomski i društveni uticaj kreativnih habova širom Evrope.

Projekat je finansiran od strane evropskog programa Erazmus+ Evropske unije.