Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
23 Decembar 2019

Projekat Creative FLIP i European Creative Hubs Network najavljuju program peer-to-peer razmena između kreativnih habova i njihovih članova

 

European Creative Hubs Network upravo je objavio poziv za podršku peer-to-peer razmenama između kreativnih habova i članova njihovih zajednica širom evropskog kontitenta. Ova do sada najveća peer-to-peer razmena namenjena habovima odvija se u okviru projekta Creative FLIP, koji vodi Goethe-Institut zajedno sa konzorcijumom partnera koji uključuje ECHN, a su-finansira Evropska komisija.
Biće podržano čak 40 razmena između kreativnih habova, a mogu se prijaviti svi habovi iz zemalja članica EU, zemalja koje su u programu Kreativna Evropa (što uključuje i Srbiju) i zemalja koje su deo ENP (European Neighborhood Policy), bez obzira na to da li su članovi ECHN ili ne. Koncept je takav da hab predlaže jednog člana svog tima, kao i jednog člana svoje zajednice odnosno korisnika haba, da zajedno provedu 4 ili 5 dana u habu-domaćinu u drugoj zemlji i da kreiraju uslove za razmenu i transfer znanja i iskustva između samih habova ali i njihovih članova, kao i da zajednički realizuju jedan edukativni događaj. Habovi koji nemaju konkretnu ideju u koji hab bi mogli da putuju i dalje se mogu prijaviti a zatim će se ECHN potruditi da im pronađe odgovarajuću organizaciju-domaćina, ukoliko njihova prijava prođe selekciju. U ovom krugu peer-to-peer razmene putovaće čak 80 članova evropske kreativne zajednice, a direktno učešće u programu ostvariće oko 200 kreativaca.
Program pokriva troškove puta, smeštaja i boravka. Rok za prijavljivanje je 1. februar 2020, a razmene mogu biti realizovane izmedju 15. marta i 15. juna 2020. Svi detalji, kao i utisci sa nekih od pilot peer-to-peer razmena koje su realizovane protekle jeseni, mogu se pročitati na sajtu projekta https://creativeflip.creativehubs.net/ 
Projekat Creative FLIP takođe najavljuje i konferenciju posvećenu finansiranju kreativnih industrija Flipping the Odds, koja će biti održana 28. i 29. januara u Briselu, a organizuje se u saradnji sa Evropskom komisijom. Sve detalji pogledajte na linku https://creativeflip.creativehubs.net/2019/12/03/flipping-the-odds/