Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Rad je commons

U okviru Studija zajedničkog održava se treće javno predavanje ‘Rad je commons: Preuzimanje radnog mesta i samoupravljanje kao antogonističke prakse’, Theodoros Karyotisa.

10 Jan

Datum

Utorak, 10. januar

Predavač

Theodoros Karyotis

Vreme

18h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

U svom predavanju ‘Rad je commons: Preuzimanje radnog mesta i samoupravljanje kao antogonističke prakse’, Theodoros Karyotis će analizirati pojmove kooperativne ekonomije, kroz postavljanje nekih od ključnih pitanja:

Koje su odlike antagonističke commons-based ekonomije? Koje je mesto radničkog osvajanja (i oživljavanja) radnog procesa/mesta i kolaborativnih poduhvata u ovom projektu? U kojoj meri ove prakse mogu da ukažu na razvoj nove ekonomije, ekonomije slobodne od eksploatacije a orijentisane u pravcu društvenih potreba? Koje su pretnje sa kojom se ovakvi poduhvati suočavaju na kapitalističkom tržištu, i šta može biti urađeno kako bi se ove pretnje prevazišle?

Okupiranje mesta rada i samoupravljanje imaju dugačku istoriju, međutim,iz perspektive postojeće kapitalističke krize, danas se ponovo pojavljuju, uz konstalaciju različitih kolaborativnih, alternativnih i na solidarnosti baziranih ekonomskih praksi, kao predlog za radikalno prevazilaženje kapitalizma “iz unutra”. Ovo posebno stanje u kome ovakve prakse koegzistiraju sa kapitalizmom dok ga u isto vreme dovode u pitanje predstavlja samo po sebi seriju izazovai pitanja.

Uključite se u Facebook live prenos predavanja! Svi zainteresovani koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju javnim predavanjima, imaće priliku da ih prate uživo preko facebook stranice Nove Iskre.

Studije zajedničkog će kroz niz predavanja i radionica pokriti teme poput promišljanja različitih alternativa kapitalizmu, nasleđa i mogućnosti samoupravljanja, te mogućnostima tehnološkog, ekonomskog i urbanog razvoja koji je vođen idejom opšteg ili zajedničkog dobra, odnosno commons.

Program će kroz predstavljanje i analizu primera dobrih praksi u različitim kontekstima, ali i kroz teorijski okvir, polaznicima približiti raznolike vidove organizacionih struktura koje daju uspešne rezultate, a čija iskustva mogu biti korisna i za druge lokalne kontekste kada je u pitanju upravljanje i korišćenje zajedničkih resursa. Istovremeno, Studije će se baviti kolaborativnim praksama, kao i formama i modelima svojinskih odnosa koji se obrazuju oko ideje commons-a.

Studije organizuju Nova IskraMinistarstvo prostora i Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a realizuju se uz podršku fondacije Heinrich Boell.

Predavač

Theodoros Karyotis

Sociolog

Nezavisni istraživač, prevodilac i društveni aktivista. Po obrazovanju sociolog i socijalni antropolog, aktivan u grassroot pokretima vezanim za neposrednu demokratiju, solidarnu ekonomiju i samoupravljanje commons-ima. Preveo je veliki broj relevatnih knjiga i članaka, a redovno obavljajuje u roarmag.org na engleskom i diagonalperiodico.net na španskom. Koordinator je workerscontrol.net višejezičnog portala o radničkom samoupravljanju, član organizacionog komiteta evromediteranskog foruma “Radnička ekonomija” i savetodavno veća Transnacionalnog institute za društvenu ekologiju.