Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Theodoros Karyotis

Sociolog

Nezavisni istraživač, prevodilac i društveni aktivista. Po obrazovanju sociolog i socijalni antropolog, aktivan u grassroot pokretima vezanim za neposrednu demokratiju, solidarnu ekonomiju i samoupravljanje commons-ima. Preveo je veliki broj relevatnih knjiga i članaka, a redovno obavljajuje u roarmag.org na engleskom i diagonalperiodico.net na španskom. Koordinator je workerscontrol.net višejezičnog portala o radničkom samoupravljanju, član organizacionog komiteta evromediteranskog foruma “Radnička ekonomija” i savetodavno veća Transnacionalnog institute za društvenu ekologiju.