Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Strategije digitalne promocije

Učesnici premium Food Hub-a su imali prilike da pohađaju radionicu koja je se bavila osnovnim principima i tehnikama za razvoj strategija digitalne promocije.

17 Oct

Datum

Sreda, 17. oktobar

Vreme

12-16h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O radionici

Kroz niz praktičnih vežbi, prezentaciju alata i tehnika, učesnicima je predstavljeno na koji  način se kreira i održava online identitet brenda, na koji način se može kreirati sadržaj kampanja. Učesnici su dobili uvid u značaj tzv. influenser marketinga kao i specijalne savete u odnosu na specifičnosti elemenata za svaku od platformi (Facebook, LinkedIn, Instagram i slično.)

 

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo Premium Food Design Hub kao koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.

Predavač

Marija Janjušević

Digital media executive

Marija je suosnivač i COO na Kidster-u, mobilnoj platfromi za roditelje (aplikacija za iOS za roditelje širom svijeta za kupovinu i prodaju dečijih stvari).
Ona poseduje veštine u domenu digitalnog marketinga, kreiranja promotivnih i poslovnih strategija, e-trgovine, CRM, analitike, analize proizvoda / tržišta, rešavanje problema i veštine donošenja odluka.
Veliko iskustvo upravljanja i osposobljavanja zainteresovanih strana i dokazana sposobnost da se komprimuje i jasno sa svim nivoima upravljanja u više organizacija.
Dokazane organizacione, vođene i menadžerske veštine i bogato iskustvo koje motivišu i upravljaju međunarodnim timovima za postizanje izazovnih ciljeva isporuke.