Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Marija Janjusevic

Marija Janjušević

Digital media executive

Marija je suosnivač i COO na Kidster-u, mobilnoj platfromi za roditelje (aplikacija za iOS za roditelje širom svijeta za kupovinu i prodaju dečijih stvari).
Ona poseduje veštine u domenu digitalnog marketinga, kreiranja promotivnih i poslovnih strategija, e-trgovine, CRM, analitike, analize proizvoda / tržišta, rešavanje problema i veštine donošenja odluka.
Veliko iskustvo upravljanja i osposobljavanja zainteresovanih strana i dokazana sposobnost da se komprimuje i jasno sa svim nivoima upravljanja u više organizacija.
Dokazane organizacione, vođene i menadžerske veštine i bogato iskustvo koje motivišu i upravljaju međunarodnim timovima za postizanje izazovnih ciljeva isporuke.