Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Strateško planiranje i kreiranje dizajn brif-a

Druga u nizu radionica u okviru Dizajn haba za premium hranu.

6 Jul

Datum

Petak, 6. jul

Predavač

Nana Radenković

Vreme

11-16hh

Jezik programa

Srpski

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Ideja ove radionice bila je da otkrije dodatne elemente i kreira mapu proizvoda svakog proizvođača koja je u skladu sa realističnim prognozama proizvodnih mogućnosti, a koja je definisana u odnosu na realne kapacitete kompanija u narednoj godini. Fokus je bio na projekcijama količina i vrsta proizvoda, kao i na definisanju specifičnih vrednosti proizvoda, analiza mogućih kanala distribucije i adekvatnih formata komunikacije.

Jedna od aktivnosti koja je uključena u ovu radionicu bila je posvećena definisanju ciljanog potrošača za svaku kompaniju. Profili ciljanih potrošača su definisani u odnosu na specifične vrednosti koje proizvodi donose na tržište.

Razumevanje ciljanog potrošača, njihovih potreba i specifičnosti načina života su veoma važni elementi i biće iskorišćeni ne samo za definisanje estetike   dizajna i priče vezane za njega, već će to biti bitan element u stvaranju komunikacijske strategije, kao i strategije izlaza na tržište.

U okviru programa koji će biti specijalno prilagođen potrebama ovih preduzeća, Nova Iskra će pružiti stručnu pomoć i podršku kako bi učesnici projekta ostvarili svoj puni potencijal, i sa svojim proizvodima postale konkurentne na kompetitivnom tržištu premijum prehrambenih proizvoda.

USAID Projekat za konkurentnu privredu pokrenuo je novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.