Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Strateško planiranje i kreiranje dizajn brif-a

Druga u nizu radionica u okviru Dizajn haba za premium hranu.

6 Jul

Datum

Petak, 6. jul

Predavač

Nana Radenković

Vreme

11-16hh

Jezik programa

Srpski

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Ideja ove radionice bila je da otkrije dodatne elemente i kreira mapu proizvoda svakog proizvođača koja je u skladu sa realističnim prognozama proizvodnih mogućnosti, a koja je definisana u odnosu na realne kapacitete kompanija u narednoj godini. Fokus je bio na projekcijama količina i vrsta proizvoda, kao i na definisanju specifičnih vrednosti proizvoda, analiza mogućih kanala distribucije i adekvatnih formata komunikacije.

Jedna od aktivnosti koja je uključena u ovu radionicu bila je posvećena definisanju ciljanog potrošača za svaku kompaniju. Profili ciljanih potrošača su definisani u odnosu na specifične vrednosti koje proizvodi donose na tržište.

Razumevanje ciljanog potrošača, njihovih potreba i specifičnosti načina života su veoma važni elementi i biće iskorišćeni ne samo za definisanje estetike   dizajna i priče vezane za njega, već će to biti bitan element u stvaranju komunikacijske strategije, kao i strategije izlaza na tržište.

U okviru programa koji će biti specijalno prilagođen potrebama ovih preduzeća, Nova Iskra će pružiti stručnu pomoć i podršku kako bi učesnici projekta ostvarili svoj puni potencijal, i sa svojim proizvodima postale konkurentne na kompetitivnom tržištu premijum prehrambenih proizvoda.

USAID Projekat za konkurentnu privredu pokrenuo je novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Suosnivačica Nove Iskre, menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.