Photography as a practice for re-imagining the world

Nova Iskra predstavlja istaknute švedske umetnike čiji je rad fokusiran na fotografiju i objavljivanje konceptualnih i umetničkih knjiga.

20 Oct

Četvrtak, 20. Oktobar

18h