Šta je produkt dizajn

Predavanje Tina Kadoića, renomiranog dizajnera interaktivnih medija.

23 Apr

Četvrtak, 23. April

17:30h