Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

trening za učesnike programa internest

U subotu 16. marta Nova Iskra će ugostiti profesore i učenike beogradskih srednjih škola koji učestvuju u programu INTERNEST, projektu izdavačke kuće Clio, jedan od partnera Nove Iskre i naše Dizajn biblioteke.

16 Mar

Datum

Subota, 16. mart

Vreme

10h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

nternest je program aktivnosti koje podstiču proces transformacije školskih biblioteka u infoteke, centre susreta i razmene znanja i ideja u okviru srednjoškolskog sistema.

Kao program vanškolskih aktivnosti na koji se učenici prijavljuju dobrovoljno, Internest postaje rasadnik ideja, inovacija i svojevrsni “centar izvrsnosti”. Program pruža otvoreni radni prostor za iskazivanje lične inicijative i preduzetnosti, a učesnici ne samo da učestvuju u transformaciji biblioteke u svojoj školi, već i stiču znanja i veštine koje će im biti korisne u daljem školovanju i profesionalnom radu.

Nova Iskra je za program Internest pripremila namensko predavanje i radionicu posvećene procesima pisanja i finansiranja projekata, uspostavljanja partnerstava i motivisanju komercijanog sektora za podršku projekata iz domena obrazovanja, kulture i razvoja lokalnih zajednica.

Predavanje o finansiranju projekata će održati članovi tima Nove Iskre, istovremeno iskusni predavači u domenu kulturnog menadžmenta: Marko Radenković, generalni menadžer Nove Iskre i asistent na Faklutetu za dramske umetnosti i Nana Radenković, menadžer Creative Hub-a i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Ovo predavanje će pratiti pregled najsavremenijih arhitektonskih i enterijerskih iskustava kada su u pitanju konceptualizacija i opremanje bilbioteka i medijateka koji je pripremila Tamara Todorić, arhitekta i koordinator Dizajn biblioteke Nove Iskre.

Predavanja će pratiti i praktična radionica posvećena idejama za rekonstrukciju školskih biblioteka, u kojoj će učestvovati članovi arhitektonskog tima Autori iz Beograda, takođe članovi NI Designers Lab-a.

Profesori beogradskih gimnazija i njihovi učenici će dobiti profesionalne konsultacije koji bi im pomogle da spoznaju potrebe svoje školske biblioteke, kao i da sagledaju opcije finansiranja i realizacije projekta njihove rekonstrukcije i redizajna. Ovo je samo jedna od brojnih aktivnosti u okviru Internest programa koji Clio realizuje u saradnji sa srednjim školama širom Srbije, a koji se svake godine završava Festivalom kreativnosti u Beogradu.

Predavači

Marko Radenković

Menadžer

Marko Radenković je producent mlađe generacije, rođen 1984. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, smer Menadžžment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturi. Trenutno je angažžovan kao asistent na predmetu Menadžžment u kulturi profesorke Milene Dragićević Šešić. Jedan od osnivača Festivala Internacionalnog Studentskog Teatra (FIST), a učestvovao je u organizaciji brojnih događaja u oblasti kulture u Beogradu - 45. Oktobarski salon, 40. BITEF Festival i brojni drugi. Bio je ko-autor projekta "Avantura Cooltura", producent je međunarodnog serijala izložžbi "Internacionalni laserski samit jeftine grafike". Ima desetogodišnje iskustvo iz domena event menadžmenta, video i filmske produkcije i kreativne direkcije projekata. Od 2011. godine fokusiran je na projekat dizajn inkubatora Nova Iskra, čiji je generalni menadžer.

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.

Tamara Todorić

Arhitekta

Tamara Todorić je arhitekta i dizajner enterijera iz Beograda. Trenutno je aktivna kao Ambasador kompanije Upwork u Srbiji, najveće platforme za umrežavanje frilensera sa klijentima na globalnom nivou. Tamara takođe predaje na Akademiji lepih umetnosti, na predmetu “Urbani dizajn – teorija i praksa”. Diplomirala je na akademiji Politecnico di Milano, gde je takođe završila i master studije. Pored rada u polju edukacije, ima veliko iskustvo u radu na enterijerskim i arhitektonskim projektima u Srbiji i Italiji, kroz svoj studio Multipraktik.